Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door De Tarot Psycholoog, geregistreerd onder KvK-nummer 76250431. Neem bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens contact op via contact@detarotpsycholoog.nl.

Persoonsgegevens
De Tarot Psycholoog kan persoonsgegevens verwerken wanneer een reactie wordt geplaatst onder een artikel of gebruik wordt gemaakt van het contactformulier. De Tarot Psycholoog verwerkt daarbij je opgegeven naam, emailadres en IP-adres om desgewenst in contact te kunnen komen.

Bewaren van gegevens
De Tarot Psycholoog bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor de gegevens worden bewaart te realiseren. De Tarot Psycholoog hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor alle relevante categorieën van persoonsgegevens.

Gegevens aan derden
De Tarot Psycholoog verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Op De Tarot Psycholoog worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om het bezoek- en klikgedrag op de website te kunnen analyseren, met als doel de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
De Tarot Psycholoog maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, verzonden naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. De eigenaar van De Tarot Psycholoog heeft hier geen invloed op. De eigenaar van De Tarot Psycholoog geeft Google geen toestemming om via De Tarot Psycholoog verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Dit alles geldt eveneens voor affiliatie programma’s waarbij De Tarot Psycholoog aangesloten zit.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
Bezoekers van De Tarot Psycholoog hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien gewenst. Denk hierbij aan het wijzigen of verwijderen van een reactie bij een artikel. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd aan contact@detarotpsycholoog.nl. Er zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde termijn van vier weken, op het verzoek worden gereageerd. 

SSL Certificaat
De Tarot Psycholoog neemt het beschermen van persoonsgegevens serieus. Daarom worden passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Tarot Psycholoog maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Voor het melden van eventuele aanwijzingen voor misbruik of vragen over de beveiliging van door De Tarot Psycholoog verzamelde persoonsgegevens kan een email worden gestuurd naar contact@detarotpsycholoog.nl.