October 29, 2022
 in 
Tarot

Een goede vraag is het halve antwoord

Tarot is geen Google: het levert je geen feiten op bestelling. Jij bent zelf een actief onderdeel van de vraag en het antwoord dat je krijgt is een spiegel van wat er op dat moment leeft in jou. Het vraagt moed en bereidheid om daar open naar te kijken. Want soms krijg je niet het antwoord waar je op had gehoopt. Toch geeft het je altijd wat je nodig hebt. Mits je de juiste vragen stelt. In dit artikel lees je hoe dit werkt. 

De rol van verwachtingen

Achter elke vraag gaat (vaak onbewust) een verwachting schuil. Je hebt meestal zelf al een idee wat het probleem is en in welke richting de oplossing gezocht moet worden. Wat de kaarten je vervolgens laten zien, zul je ook willen interpreteren in lijn met jouw verwachtingen. En dat is vaak niet het meest zuivere antwoord. Ter illustratie een voorbeeld van een vraag die je beter niet kunt stellen: “Zal mijn ex bij mij terugkomen?” In deze vraag zitten al direct twee verwachtingen verborgen. Ten eerste wordt het antwoord gezocht in de toekomst. Ten tweede hangt de uitkomst af van wat een ander besluit te doen. En onderliggend verschuilt zich in de diepte nog een derde overtuiging: namelijk dat je zelf geen invloed hebt op de uitkomst van de situatie. En daarmee zet je jezelf, waarschijnlijk onbedoeld, volledig buitenspel. En dat is geen krachtige uitgangspositie. 

Neem je verantwoordelijkheid

De ervaring leert dat de uitkomst van een legging minder betrouwbaar wordt wanneer je vraagt naar zaken waar je zelf weinig tot geen invloed op hebt. Je zult dan meer geneigd zijn om het antwoord te zoeken in de richting van jouw verwachtingen en daarbij weinig oog te hebben voor jouw eigen aandeel in het probleem én de eventuele oplossing. Een gemiste kans! Als mensen zijn we vaak geneigd om een probleem te zien als iets dat ons overkomt en dat buiten onszelf bestaat. Maar onderaan de streep zijn wij zelf degene die een objectieve gebeurtenis betekenis geven en ervaren als een probleem. Waar we vervolgens op onze eigen, unieke wijze mee omgaan. Het raadplegen van de tarot vraagt daarom bovenal om de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw aandeel in een situatie. Want uiteindelijk ligt daarin de sleutel tot verandering.

Een goede vraag

Naast bewust zijn van je verwachtingen en het dragen van verantwoordelijkheid voor jouw eigen aandeel volgen hieronder nog een aantal tips die bijdragen aan de kwaliteit van een vraag (en daarmee ook het antwoord). 

Stel open vragen 

Vaak dienen vragen zich in eerste instantie gesloten aan. Maar een gesloten vraag is een beperkte vraag. Want de meeste vragen zijn niet met een simpel “ja” of “nee” te beantwoorden. Een gesloten vraag laat geen ruimte voor enige vorm van nuancering, onderbouwing of verdieping. Daarmee ontzeg je jezelf toegang tot allerlei waardevolle informatie. En dat is zonde. Probeer een gesloten vraag daarom altijd open te buigen. Zover mogelijk. Indien nodig stapsgewijs, zoals in dit voorbeeld.

“Zal mijn ex nog bij me terugkomen?” kun je openen naar “Wat is er voor nodig om de relatie tussen mij en mijn ex te herstellen?”. Bij deze vraag neem je zelf al meer regie over de situatie en ben je gericht op het vinden van een strategie. Toch gaat het nog steeds uit van één enkele uitkomst: herstel van de relatie. Terwijl dat misschien niet de best mogelijke uitkomst is (ook al voelt dat op dat moment misschien wel zo). Als je de vraag helemaal open wil breken, kun je er van maken: “Wat mag ik zien over de relatie tussen mij en mijn ex?”. Daarmee houd je de vraag in het nu, is iedere uitkomst mogelijk en creëer je ruimte voor nieuwe inzichten, handreikingen en strategieën. 

Zet jezelf in het middelpunt

Vraag naar wat jij (1) in deze situatie (2) in dit moment (3) zelf kunt doen. In plaats van af te wachten of de ander wel of niet terugkomt, kun je de vraag stellen hoe jij deze periode dat je (nog) single bent is het beste kunt benutten. Wat kun je leren uit deze situatie? Wat vraagt er om aandacht? Wat heb jij nu nodig? Wat is de volgende stap? Allemaal vragen waarmee je jouw kracht terug neemt en jezelf opent voor persoonlijke groei, los van de ander. Durf jezelf centraal te zetten. Met bewustzijn en de bereidheid om in het hier en nu te reflecteren, leren en handelen. Zo geef je zelf vorm en inhoud aan jouw eigen toekomst. 

Geef ruimte aan ieder antwoord

Een goede vraag is een opening naar het onbekende. Je weet het antwoord immers niet. Tenminste niet bewust. Anders had je de vraag niet gesteld, toch? Stel je daarom open voor ieder antwoord dat zich aandient. Ook als het niet is wat je had verwacht. Want daarmee ontstaat er ruimte voor een nieuw perspectief. Iets dat je eerder nog niet had (in)gezien. En dat brengt een oplossing dichterbij. Wees daarom nieuwsgierig, aandachtig en bereid om je te laten verassen. En het interessante is, meestal vind je dan juist een herkenning of bevestiging van iets dat je diep van binnen eigenlijk al wist, maar waaraan je eerder geen waarde durfde toe te kennen. 

Een vraag die leeft

Jij en je vraag zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. De vraag bestaat niet ergens buiten jou. Het antwoord evenmin. De tarot laat je in de spiegel kijken. Verschillende delen in jezelf laten zich zien en spreken tot je door de symboliek. Ze geven inzicht in houdingen, overtuigingen, gevoelens, verlangens en verwachtingen. Tonen beelden van jouzelf ten opzichte van de omgeving. En reflecteren processen die zich afspelen in je leven, zoals crisismomenten, overgangsfasen en leerprocessen. Iedere vraag is een levende energie die in beweging is en zich ontwikkelt. Net als jij. Daarom is iedere vraag die gevuld is met die levendigheid en betrokkenheid, wat mij betreft een goede vraag. 

De Tarot geeft je altijd wat je nodig hebt 

Tot slot nog een kleine geruststelling. De tarot laat je altijd zien wat in dat moment gezien wil worden. De werkelijke vraag is of je daar open en zonder oordeel naar kunt kijken. Het antwoord kan soms een uitnodiging vormen om je verwachting te herzien. In het voorbeeld van de ex kan er in de kaarten bijvoorbeeld een hint zitten naar de reden waarom de relatie is stukgelopen. Misschien zet het je aan het denken of deze relatie eigenlijk wel vervullend is geweest. En zie je een patroon waarbij je steeds eindigt met een partner die je niet aansluit bij jouw werkelijke behoeften. Waarbij je die persoon vervolgens toch niet kunt loslaten. Wat zegt dat eigenlijk over jou? Ook hierbij geldt: wees niet verbaasd als de uitkomst anders is dan je had verwacht. Wanneer je een ander perspectief krijgt door het antwoord, verandert vaak ook de vraag. En zo blijf je in ontwikkeling. Steeds een stapje dichter naar jezelf toe.

Dit artikel is een eigen interpretatie los gebaseerd op een tekst geschreven door Jan Ton. Wil je meer van hem lezen? Zijn boek "Actief met de tarot" vind je hier.

~

Deze tekst bevat een affiliate link. Dat betekent dat wanneer je een boek koopt via deze link ik een klein percentage van het aankoopbedrag ontvang. Jou kost het niets extra. Wel help je er op deze manier aan mee dat deze website vrij van banners en advertenties kan blijven. Win-win! 

Meer posts

Ook iets voor jou?

Lees meer
Zelfontwikkeling

Tarot Workshop 14 april 2024

Het is alweer tijd voor de vierde ronde van de Tarot Workshop "Van Symbool Naar Visie!" En wel in de vierde maand van het nieuwe jaar: op zondag 14 april 2024 (ook allemaal vieren!). En daarmee hebben we iets te vieren. Want deze ronde krijgt een upgrade! In dit artikel lees je wat je precies mag verwachten van deze bijzondere middag.
Jan 30, 2024
Lees meer
Zelfontwikkeling

Tarot Workshop 3 maart 2024

Na twee volgeboekte edities van de Tarot Workshop "Van Symbool Naar Visie" kon een derde ronde natuurlijk niet uitblijven! En die vindt plaats op 3 maart 2024. In dit artikel kun je lezen en zien wat je precies van deze bijzondere middag mag verwachten. Want eigenlijk is het meer dan een workshop. Het is een ervaring. Eén waarbij je niet alleen de kaarten beter leert kennen, maar ook jezelf. 
Nov 20, 2023
Lees meer
Zelfontwikkeling

Workshop 26 november 2023

De eerste editie op 24 september aanstaande is al enige tijd volledig volgeboekt. Dus de hoogste tijd voor een tweede ronde! En wel op zondag 26 november 2023. In dit artikel kun je lezen wat je precies van deze bijzondere middag mag verwachten. Want eigenlijk is het meer dan een workshop. Het is een ervaring. In dit artikel lees je wat je daarvan mag verwachten. 
Aug 28, 2023
Volg mij

Volg mij op Instagram